english language

Rozwiązania
prawne
dla biznesu

Kancelaria Prawnicza Sczaniecka Bieleninnik s.c.

Kancelaria Prawnicza Sczaniecka Bieleninnik s.c. z siedzibą na warszawskim Żoliborzu jest prowadzona przez radcę prawnego adw. Teresę Sczaniecką oraz radcę prawnego Bartłomieja Bieleninnika. Dzięki wysokim standardom jakości i doświadczeniu Kancelaria jest partnerem i doradcą biznesowym szeregu klientów polskich i zagranicznych. Zespół prawników udziela przedsiębiorcom pełnego i wszechstronnego wsparcia we wszystkich dziedzinach prawa znajdującego zastosowanie przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kancelaria tworzy teksty umów, a także wewnętrznych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie klienta, wspiera go w negocjacjach i reprezentuje we wszelkich postępowaniach spornych oraz administracyjnych. W skład zespołu kancelarii  wchodzi sześciu prawników, w tym czterech radców prawnych.

Kancelaria buduje współpracę z klientami w oparciu o rzetelną obsługę prawną w zakresie szeroko
rozumianego prawa gospodarczego, w tym w szczególności:

 • prawa cywilnego
 • prawa spółek
 • prawa bankowego
 • prawa ochrony środowiska
 • prawa ubezpieczeniowego
 • projektów IT
 • prawa własności przemysłowej
 • prawa autorskiego
 • prawa pracy
 • prawa zamówień publicznych i postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • prowadzenia procesów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi
 • prowadzenia postępowań arbitrażowych w Polsce i zagranicą

Zespół

x

Teresa Sczaniecka

Radca prawny, adwokat

Specjalizacje:

 • prawo cywilne
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi w kraju i zagranicą
 • prawo umów, w tym wszelkie umowy zawierane w procesach inwestycyjnych, umowy o roboty budowlane, umowy z sektora IT, wszelkie umowy licencyjne
 • prawo własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe itd.)
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo bankowe

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie aplikacji sądowej w sądach w Gdańsku i Gdyni, następnie w czasie pracy w charakterze radcy prawnego w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, a potem w prowadzonej przez siebie kancelarii prawniczej.

Reprezentuje podmioty polskie oraz zagraniczne w procesach sądowych, a także licznych procesach arbitrażowych. Wielokrotnie wyznaczana arbitrem w postępowaniach arbitrażowych.

Posiada szczególnie duże doświadczenie w redagowaniu i negocjowaniu kontraktów z partnerami zagranicznymi.

Znajomość języków – francuski, niemiecki, bierna znajomość angielskiego.

x

Bartłomiej Bieleninnik

Radca prawny

Specjalizacje:

 • prawo instytucji finansowych
 • prawo spółek
 • fuzje, przejęcia, restrukturyzacje
 • prawo umów, w tym w zakresie prawa nowych technologii, IT, prawa telekomunikacyjnego i energetycznego
 • prawo bankowe

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie  zawodowe zdobyte w trakcie aplikacji radcowskiej, pracy w międzynarodowych kancelariach prawniczych Hunton&Williams i Salans oraz prowadzonej przez siebie kancelarii prawniczej.

Przeprowadził szereg procesów związanych z tworzeniem nowych podmiotów o skomplikowanej strukturze własnościowej, a także z fuzjami, przejęciami i prywatyzacjami.

Negocjuje skomplikowane kontrakty o złożonej strukturze z udziałem partnerów zagranicznych, również w zakresie prawa nowych technologii, prawa telekomunikacyjnego.

W kontaktach z przedsiębiorcami wykazuje nie tylko wiedzę prawniczą, ale i zrozumienie funkcjonowania procesów gospodarczych, stąd powoływany jest przez klientów do rad nadzorczych spółek.

Znajomość języków: angielski, niemiecki.

x

Justyna Puzio

Radca prawny

Specjalizacje:

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami  administracji
 • prawo umów, w tym wszelkie umowy zawierane w procesach inwestycyjnych, umowy o roboty budowlane, umowy z sektora IT, wszelkie umowy licencyjne
 • prawo nieruchomości
 • prawo autorskie
 • prawo bankowe

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie aplikacji sądowej,  potem pracy w Sądzie Rejonowym w Toruniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od roku 2006 w Kancelarii Prawniczej Sczaniecka Bieleninnik.

W prowadzonych postępowaniach sądowych jest  skuteczna również dlatego, że w sposób niezwykle wnikliwy bada wszelkie techniczne okoliczności zaistniałych sporów, nie ograniczając się do korzystania z opinii biegłego.

Znajomość języków: angielski.

x

Katarzyna Odyniec

Radca prawny Specjalizacje:
 • prawo spółek
 • prawo umów
 • prawo cywilne

W kancelarii jest zatrudniona od roku 2004 i tutaj zdobywała doświadczenie zawodowe, odbywając jednocześnie aplikację radcowską i uzyskując tytuł radcy prawnego.

W toku prowadzonych procesów zarówno windykacyjnych, jak i pracowniczych dzięki umiejętnościom negocjacyjnym wielokrotnie doprowadzała do zawarcia korzystnej dla klienta ugody.

Znajomość języków: angielski.

x

Patrycja Sobczak

x

Karolina Więcek

Specjalizacje:

 • prawo i postępowanie administracyjne (w szczególności prawo budowlane oraz prawo energetyczne)
 • prawo spółek
 • prawo cywilne

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W kancelarii jest zatrudniona od 2016r. Poza umiejętnościami zawodowymi nabywanymi  w Kancelarii, zdobywała doświadczenie będąc wolontariuszem w Klinice Prawa przy WPiA UW, gdzie udzielała porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa i postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa cywilnego.

Znajomość języków: angielski.

Kontakt

Kancelaria Prawnicza
Sczaniecka Bieleninnik s.c.

ul. Szajnochy 5/3
01-637 Warszawa

tel.: 502-033-935

e-mail: biuro@law-office.pl